แนะแนวการศึกษาต่อ “ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

gallery

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 โรงเรียนอามานะศักดิ์ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาต่อในอนาคต” โดยเชิญวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ มาร่วมเปิดมุมมองด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในอนาคต

Close Menu